Extra algemene ledenvergadering

Op vrijdag 8 februari 2019 zal er een ingelaste Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Binnenkort ontvangen alle bij de bond aangesloten clubsecretarissen hiervoor de benodigde bescheiden.
Noteer genoemde datum alvast in uw agenda.