Inleveren circulaires driebanden 2018/2019

De voorbereidingen voor het driebandenseizoen 2018/2019 zijn al in volle gang. Binnenkort ontvangen alle bij de bond aangesloten verenigingssecretarissen de betreffende formulieren. Deze kunnen, volledig ingevuld. ingeleverd worden op:

Woensdag 19 december 2018
Cafe De Koopman
Pieter Postplein 1
5041 KH Tilburg

alwaar het bondsbestuur tussen 20.00 – 22.00 uur zitting houdt.