Inleveren circulaires

Tijdens de eindejaarsvergadering van 28 juni hebben alle verenigingen de circulaires ontvangen voor het komende seizoen. Gelieve deze volledig ingevuld in te leveren voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 23 augustus a.s. om 19.30 uur.