Vooraankondiging vergaderingen

Op onderstaande data zijn de volgende vergaderingen. Noteer deze alvast in je agenda.

28 juni 2019: Eindejaarsvergadering

23 augustus 2019: Algemene Ledenvergadering

06 september 2019: Technische Vergadering

Verdere details volgt zo spoedig mogelijk.