Belangrijke data

  • 19-08-2022: Sluiting inschrijving competitie driebanden
  • 19-08-2022: Sluiting aanmelden bestuur- en commissieleden en voorstellen reglementswijziging Algemene Leden Vergadering
  • 31-08-2022: Sluiting opgave aanwezigheid feest ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum
  • 02-09-2022: Algemene Ledenvergadering café Bierings
  • 09-09-2022: Start driebanden competitie
  • 24-09-2022: Feestavond jubileum TBB