De Tilburgse Biljart Bond

De Tilburgse Biljart Bond is officieel opgericht op 14 augustus 1946, maar de geschiedenis van het georganiseerde biljarten in Tilburg gaat al verder terug naar 1932. In dat jaar doet Piet Verhoof op verzoek van enkele kasteleins verwoede pogingen om te komen tot een gestructureerde organisatie die zich ten doel stelt biljart competities, persoonlijke kampioenschappen en toernooien te organiseren.
 
Met veel vallen en opstaan en de nodige strubbelingen in de beginjaren, waarna ook nog eens in de jaren 1940-1945 vanwege de Tweede Wereldoorlog niet veel mogelijk bleek, heeft al deze inspanning geleid tot de oprichting van de T.B.B., zoals we die tot op de dag van vandaag nog kennen.
 

Grondlegger van onze organisatie, Piet Verhoof, is tot 1982 aan zijn geesteskind verbonden gebleven en altijd in een bestuurlijke functie, merendeels de functie van voorzitter. Momenteel kent de T.B.B. 23 aangesloten clubs met circa 280 leden. Deze clubs beoefenen de biljartsport in 12 lokalen, verspreid over de gehele stad. Naast de eigen traditionele vaste clubavond nemen de clubs deel aan de T.B.B. competitie libre en driebanden, persoonlijke kampioenschappen in deze spelsoorten en worden nog tal van andere biljarttoernooien en ontmoetingen binnen en buiten Tilburg georganiseerd.
 
Het seizoen loopt hierdoor van circa medio september tot medio juni. De Tilburgse Biljart Bond is een amateur organisatie en stelt zich ten doel het bevorderen van het biljartspel en tracht dit te bereiken door eerder bovengenoemde activiteiten.
 
Toegang tot onze organisatie is altijd mogelijk. Na aanmelding van een vereniging wordt deze ter jaarvergadering met gewone meerderheid van stemmen al dan niet toegelaten. De kostenfactor met betrekking tot contributies en inschrijfgelden is laag te noemen, zeker in vergelijking met de landelijke organisatie K.N.B.B.
 
Indien u interesse heeft in onze organisatie en hierover meer informatie wenst te ontvangen, wendt u zich dan tot een van onze bestuursleden, waarvan u op deze site, namen en telefoonnummers e.d. kunt vinden.