A.V.G.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Met het ondertekenen van onderstaand formulier geeft u ons toestemming om:

  • Het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op tilburgsebiljartbond.nl 
  • Mijn naam, telefoonnummer en emailadres via onze afgeschermde website, Biljartpoint.nl, beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen
  • Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis

Download toestemmingsverklaring

Onze sponsoren